نویسنده = عبدی، صلاح الدین
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 97-116

صلاح الدین عبدی؛ شهلا زمانی