نویسنده = عطائی آشتیانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. شکل‌گیری مبانی «نظام الگوی مصرف»، «انتخاب نیاز» و «جنسیت»

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 55-74

ثریا مکنون؛ زهره عطائی آشتیانی