نویسنده = مونسی، آزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 25-44

عزت ملا ابراهیمی؛ آزاد مونسی