نویسنده = رضایی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روایتی محلی از اسطورۀ «الهۀ باروری» در لرستان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-43

بهمن فیروزمندی؛ مهدی رضایی؛ خیرالنساء جودی