نویسنده = سعادت حسینیان، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جایگاه زن از دید امام خمینی(ره) در ادبیات نمایشی مقاومت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-162

سید میثم مطهری؛ مهدی حامد سقائیان؛ سکینه سعادت حسینیان