نویسنده = پشوتنی زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-117

آزاده پشوتنی زاده