نویسنده = حقیقتیان، منصور
تعداد مقالات: 1
1. جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-471

منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات