نویسنده = رضوان طلب، زینب
تعداد مقالات: 1
1. جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 415-431

فریده علوی؛ زینب رضوان طلب