نویسنده = سلیمی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی عکاسی ‌مد در جامعۀ ایرانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 507-528

جواد سلیمی؛ زهرا رشید