نویسنده = شهریاری، مرضیه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 397-414

سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری