نویسنده = صدیف، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب روح زنانه در ادبیات نمایشی دفاع مقدس (با مطالعه پنج نمایشنامۀ نمونه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 467-486

مهدی حامدسقایان؛ منصوره صدیف