نویسنده = یاسینی، سیده راضیه
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به تصویرگری زنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 167-187

سیده راضیه یاسینی