نویسنده = زارعی، اقبال
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران ساکن در شهر شیراز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 345-360

مریم فلاحی؛ سیدرضا فلاح چای؛ اقبال زارعی