نویسنده = شریف کاظمی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر‌اساس نقوش سفالی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 427-444

محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی