نویسنده = قاسمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات نسلی ارزش فرزند و رفتار فرزندآوری زنان پیش و پس از انقلاب اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 409-425

سجاد اوجاقلو؛ عباس مرادی؛ ابراهیم قاسمی؛ جمال ارشدی