نویسنده = روحانی مشهدی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 445-460

فرزانه روحانی مشهدی