نویسنده = عامری، پردیس
تعداد مقالات: 1
1. خلاقیت و نوگرایی در جنسیت زدایی از زبان‌های محاوره ای و عرفانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 389-404

فریده حمیدی؛ پردیس عامری