نویسنده = خسروی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مظاهر مجازی کهن‌نمونۀ مادرمثالی در افسانه‌های کرمان با تکیه بر آرای یونگ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 313-326

سیدحسن روحانی سراجی؛ حسین خسروی