نویسنده = عالمی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. شاخصه های سیاسی- اجتماعی نگاه جاهلی به زن در متون تاریخی و رواییِ قرن 2-7هـ.ق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-146

خدیجه عالمی؛ حانیه عسکری؛ پروین سهیل‌شماعی