نویسنده = دهقان چناری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-76

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری