نویسنده = حسینی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 505-515

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی