نویسنده = علیخانی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 379-388

عزت ملاابراهیمی؛ الهه علیخانی