نویسنده = دادور، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-186

آزاده علی پور هریس؛ ابوالقاسم دادور