نویسنده = شریلو، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. عناصر فرهنگ و کنش‌های عامیانه در داستان نویسان زن معاصر

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد