نویسنده = هومن، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 421-436

مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن