نویسنده = چنانی نسب، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-348

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری