نویسنده = ابیاری قمصری، محیا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-280

عزت ملاابراهیمی؛ محیا ابیاری قمصری