نویسنده = نامورمطلق، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. گفت‏وگومندی سراسطوره‌های مسلط بر هنر دورۀ‏ قاجار و نقش آن در تصویرگری شخصیت شیرین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-197

مهین سهرابی؛ بهمن نامورمطلق؛ فاطمه مهرابی