نویسنده = خسروی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 429-451

بهروز افخمی؛ زینب خسروی