نویسنده = ستوده، مهشاد
تعداد مقالات: 1
1. نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-592

مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی