نویسنده = زاهدی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. چرخش مضمونی در تبیین روابط زن و مرد در خانواده: ظهور جامعه‏ شناسی صمیمیت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-131

عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی؛ فاطمه گلابی