نویسنده = شعبانی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‏ شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 469-489

مجید بیچرانلو؛ منصور شعبانی؛ بهزاد برکت