نویسنده = فرهد، فرنیا
تعداد مقالات: 1
1. خورشید و فرشته، نمادی از زن در کاشی‌های کاخ گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 511-528

الهه پنجه باشی؛ فرنیا فرهد