نویسنده = جعفری، مهتاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران (با تأکید بر مجلس دهم)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 291-313

کیومرث یزدان پناه درو؛ مجید غلامی؛ زهره فریدونیان؛ مهتاب جعفری