نویسنده = ابراهیمی نیا، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-175

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا