نویسنده = پروانه، صفیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان سریال پایتخت 4؛ بازنمایی تعارض نقش سنتی با نقش اجتماعی زن ایرانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-95

حسن بشیر؛ حسن مسعودی؛ صفیه پروانه