نویسنده = جعفری دهکردی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) در نگاره‌های اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 473-496

تقی حمیدی‌منش؛ ناهید جعفری دهکردی