نویسنده = منصوری مقدم، منصور
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه الهۀ مادر در فرهنگ مردم کردستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 549-575

دیانا رستمی نژادان؛ منصور منصوری مقدم