نویسنده = زینی‏زاده ‏جدی، تقی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة جایگاه زن در دورة هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان‌شناسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 527-548

بهروز افخمی؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا