نویسنده = تاند، بایزید
تعداد مقالات: 1
1. تجلّی کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-151

عزت ملاابراهیمی؛ سعید ولایتی؛ بایزید تاند؛ حامد جنادله