نویسنده = تقی پور، آرزو
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

آرزو تقی پور؛ فریبا یاوری؛ محسن مراثی