موضوعات = بین المللی
تعداد مقالات: 1
1. تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-113

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ تکتم عابدی