رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها)

فهیمه فرهمندپور؛ رضا فیروزی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30351

چکیده
  نقش مادرانه، مهم‌ترین نقش زن در حیات فردی و اجتماعی انسان‌هاست. مادر، به صورت ارادی و یا غیر ارادی و از طریق عوامل مختلف در سرنوشت کودک نقش‌آفرینی می‌کند. برخی از این عوامل، تجربه‌پذیر و برخی تجربه‌ناپذیرند. معرفت‌های تجربه‌ناپذیر، گاه، جز از طریق پیام وحیانی قابل وصول نیستند. این مقاله، با الهام از آموزه‌های دینی، بر آن است ...  بیشتر

بررسی جهان‌شناختی حجاب در ساختار اسماء‌الله از منظر آیات و روایات

رضا فیروزی؛ فهیمه فرهمندپور

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 5-17

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29143

چکیده
  بحث از مسائل بنیادی جنسیت و احکام مرتبط با آن می‌تواند عالمان دین‌پژوه را در یافتن درکی عمیق‌تر و تحلیلی صحیح‌تر از حقیقت آموزه‌های دینی یاری رساند. مسئلة حجاب در آموزه‌های اسلامی از ابعاد و اضلاع مختلفی کاویده شده است. در این نوشتار، حقیقت ملکوتی حجاب در ساختار اسمای الهی تحلیل شده است. روی‌آورد مقاله درون‌دینی و به لحاظ گونه‌شناسی ...  بیشتر