نویسنده = رسول زاده طباطبایی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-72

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی