تاریخی
نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 577-592

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.234125.878

چکیده
  مادیان هزاردادستان یکی از متون حقوقی معتبر به خط و زبان پهلوی است. مادیان در پایان دورة ساسانی، یعنی نیمة نخست قرن هفتم میلادی، نوشته شده و تنها متنی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. در این کتاب، به مسائلی همچون برده‌داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، نافرمانی (= عدم تمکین) و... اشاره شده است. در دوران ساسانیان، ارتباط متقابلی ...  بیشتر

فرهنگی
نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56023

چکیده
  مادیان هزاردادستان hazār dādestān)  (mādayān ī  «مجموعة هزارفتوی»، تنها نسخة خطی ناقصی از چندین مجموعة حقوقی دورة ساسانیان در دست است. اطلاعی از زندگی جمع‌آورندة آن، فرّخ مرد وهرامان (فرّخ مرد پسر بهرام)، نداریم. احتمال می‌رود کتاب در اصل در دوران پادشاهی خسروپرویز، آخرین پادشاهی که نامش در کتاب آمده، تألیف شده باشد. این گفتار ...  بیشتر