جامعه شناسی
وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

ملیحه شیانی؛ حنان زارع

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 473-487

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58354

چکیده
  موضوع سرمایة اجتماعی مفهومی پیچیده، چند‌وجهی و بین‌رشته‏ای و همچنین از عناصر مهم پویای نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی هر جامعه است که طی دهه‌های اخیر در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به‌علاوه، یکی از معیارهای مهم جهت سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان به‌عنوان ...  بیشتر