تصویر ایزدبانوان در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 317-332

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60582

چکیده
  بهرام بیضایی به گذشتۀ پرافتخار ایران توجهی ویژه‌ دارد. او یکی از مشخصه‌های عصر زرین، یعنی «مادرسالاری»، را برمی‌گزیند و آن را در بعضی از آثار نمایشی‌اش به تصویر می‌کشد. هدف پژوهش حاضر، مطرح‌کردنِ پیوند قهرمانان زن، با ایزدبانوانِ باستانی ایران در آثار بهرام بیضایی است و نیز بررسی و تحلیل این مؤلفه، روی چند اثر نمایشی وی. ...  بیشتر

ادبیات
جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58355

چکیده
  کهن‏نمونۀ «بیگانه‌ـ دشمن» در تاریخ فرهنگی ایران بارها به صورت‏های مختلف بروز یافته است و از نمونه‏های آن، دشمنی و بیگانگی تاتار و مغول‏ را می‏توان نام برد. وحشی‌گری و قساوت مغولان به مردمان ایران‌زمین، تا آنجا بود که پس از حملۀ سهمگین و قتل و غارت ایشان، تا قرن‏ها نمونه‏ای برای هر نوع حمله و غارت به‌شمار می‏رفتند ...  بیشتر