نویسنده = صبوری کزج، پرویز
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه جامعه‏‌شناختی ادراک عدالت جنسیتی زنان با تأکید بر عامل قومیت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-184

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده‏ اقدم؛ پرویز صبوری کزج


2. گونه‏شناسی مفهوم ادراک عدالت جنسیتی با تأکید بر عامل قومیت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-457

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده ‏اقدم؛ پرویز صبوری کزج