کلیدواژه‌ها = تعدد زوجات
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 265-289

مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها


2. از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چندهمسری

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

محمدجواد جاوید


3. کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا