نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران

غلامرضا جمشیدیها؛ سهیلا صادقی فسایی؛ منصوره لولاآور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 183-198

چکیده
  تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه‏شناسی خانواده طی دهه‏های اخیر است. تأثیر مدرنیته، به‏خصوص از بُعد فرهنگی آن، بر تحولات خانواده در غرب، که به شکل‏گیری و تکوین خانوادة مدرن و پست‏مدرن منجر گردیده است، موضوع تتبعات نظری و پژوهش‏های تجربی فراوانی بوده است. این مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعة ایران ...  بیشتر

زنان فراتر از نقش‌های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام خمینی (ره)

نرگس نیک¬خواه قمصری؛ سهیلا صادقی¬فسائی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 5-24

چکیده
  این مقاله بر آن است تا نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو ده? پیش از انقلاب اسلامی و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی در سرمای? کلامی امام خمینی (ره) به گونه‌ای متفاوت از ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت، مقاومت مندرج در گفتمان‌های سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از انقلاب درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته ...  بیشتر

هویت زنان و دختران جوان ایرانی و نقش آنان در تمدن سازی

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  هویت دارای ابعاد مختلفی است و مهم ترین بعد آن ?هویت فردی و اجتماعی است. جهت نقش پذیری و رسیدن به حقوق واقعی در اجتماع شناخت این هویت ها ضرورت دارد. یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط با هویت?بحث هویت یابی دختران و زنان جوان است که این موضوع در بین دختران و زنان جوان ایرانی در مسیری حرکت کرده که بین تصور آنان و جامعه از خود فاصله وجود دارد. ...  بیشتر